آزادسازی ۱۹۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شمال پایتخت

آزادسازی ۱۹۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شمال پایتخت

مدیر جهاد کشاورزی شمیرانات اعلام کرد: با قلع و قمع ۱۳۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز طی سال گذشته، ۱۹۵ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی بخش‌های شهرستان (لواسانات و رودبار قصران) به ارزش مادی ۹۷۵ میلیارد تومان رفع تصرف و آزادسازی شد.؛