فعال اصلاح طلب درباره کارآمدی و فسادستیزی شورای شهر چه نظری دارد؟/ مجمع الجزایری است!

فعال اصلاح طلب درباره کارآمدی و فسادستیزی شورای شهر چه نظری دارد؟/ مجمع الجزایری است!

مازنی گفت:رویکرد سیاسی حاکم بر شورای شهر تهران که آنهم رویکرد سیاسی متمرکز نبوده بلکه شیوه مجمع الجزایری بر آن حاکم بوده، موجب شد تا شورای شهر تهران نتواند در مدیریت شهری و انتخاب شهردار موفق باشد.؛
شهرداری: با نژادپرستی مقابله می‌کنیم/ شورای شهر: شهرداری نباید سیاستگذاری کند

شهرداری: با نژادپرستی مقابله می‌کنیم/ شورای شهر: شهرداری نباید سیاستگذاری کند

معاون امور اجتماعی شهرداری تهران معتقد است که سیاه کردن صورت حاجی فیروز مصداق نژاد پرستی است و دلیل بخش نامه بنده مقابله با نژاد پرستی بود و یکی از اعضای شورای شهر در پاسخ گفت: شهرداری نباید سیاست گذاری کند و لازم است بخش نامه حاجی فیروز تغییر کند.؛
بودجه شهرداری تهران برابر یک پنجم بودجه عمرانی کل کشور است/ حجم تخلفات شوراهای شهرها با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست

بودجه شهرداری تهران برابر یک پنجم بودجه عمرانی کل کشور است/ حجم تخلفات شوراهای شهرها با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست

آصفری گفت: همه شوراها به نگاه ها و برنامه های سیاسی آلوده شدند به ویژه کلان شهرها که نتوانستند از آن اعتبارات و جایگاهی که دارند به نفع مردم استفاده کنند. لذا نمره خوبی را نمی توانند در این دوره کسب کنند.؛