اولویت شورای شهر تهران مسائل حاشیه ای است

اولویت شورای شهر تهران مسائل حاشیه ای است

خسروی گفت: شاید احساس رضایت کاملی نسبت به عملکرد شورای شهر تهران وجود نداشته باشد چرا که به خیلی از مسائل اصلی پرداخته نشد و وقت شورا صرف نامگذاری خیابان ها و مسائل حاشیه ای شد.؛
ایرادات جدی به رویکرد فرهنگی مسئولان شهری تهران وارد است/ در مجموعه شهری چه خبر است؟

ایرادات جدی به رویکرد فرهنگی مسئولان شهری تهران وارد است/ در مجموعه شهری چه خبر است؟

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به لحاظ فرهنگی ایرادات جدی به شورای شهر و شهرداری تهران وارد است و علی رغم اقدامات مفید، اما چون سایر نهادها ضعف هایی دارد که بایستی این ضعف ها در شورای آینده جبران شود.؛