فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی تهران

سیستم حمل و نقل عمومی فرسوده است. تعداد زیادی از اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو نیاز به تعمیر دارند. مدیران جدید برنامه‌هایی برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دارند.؛
لزوم بازنگری در طرح ترافیک شهر تهران

لزوم بازنگری در طرح ترافیک شهر تهران

قائمی اظهار کرد: برخی از کارشناسان شهری اعتقاد دارند که طرح ترافیک باید بر اساس نوع آلایندگی خودرو‌ها ایجاد و اجرایی شود که این نوع نگرش به نظر می‌رسد علمی باشد، اما به نظر می‌رسد برخی از اقشار جامعه نسبت به این طرح آسیب ببینند.؛