عملکرد نامطلوب دولتمردان عامل دلسردی و نارضایتی مردم/ ایده‌های جدید برای برون‌رفت از مشکلات با مشارکت بالا شکل می‌گیرد

عملکرد نامطلوب دولتمردان عامل دلسردی و نارضایتی مردم/ ایده‌های جدید برای برون‌رفت از مشکلات با مشارکت بالا شکل می‌گیرد

حاجی دلیگانی گفت: عملکرد نامطلوب دولت تدبیر و امید از عواملی است که موجب شده برخی تمایلی برای حضور نداشته باشند. اما مردم بدانند که عدم شرکت در انتخابات مشکلی را حل نمی کند.؛
از به خطر افتادن جان شهروندان تا نواقص ایده خیابان کامل در تهران/ شهردار تهران خط‌کشی عابرپیاده را احداث مسیر دوچرخه سواری می‌داند؟

از به خطر افتادن جان شهروندان تا نواقص ایده خیابان کامل در تهران/ شهردار تهران خط‌کشی عابرپیاده را احداث مسیر دوچرخه سواری می‌داند؟

یکی از تأکیدات مدیرات شهری بهسازی و احداث مسیر دوچرخه سواری بوده که در این مسیر گام هایی برداشته اند که در این گزارش از منظر موقعیت جغرافیایی و سلامت شهروندان به این ایده پرداخته شده است.؛