رئیسی: در دولت مردمی درباره مسائل مهم با مردم سخن خواهیم گفت/ جلیلی: صداقت با زنان مهمترین اولویت است/ مهرعلیزاده: برای رفع مشکل اقتصادی نباید کار را به افراد فرهنگی، نظامی و حقوقدان سپرد!

رئیسی: در دولت مردمی درباره مسائل مهم با مردم سخن خواهیم گفت/ جلیلی: صداقت با زنان مهمترین اولویت است/ مهرعلیزاده: برای رفع مشکل اقتصادی نباید کار را به افراد فرهنگی، نظامی و حقوقدان سپرد!

در پانزدهین روز تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، برخی از کاندیداها با حضور در رسانه ملی و یا در جمع مردم به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.؛
نقش همتی در بهم ریختگی بازار بورس و دود شدن سرمایه ملت/ بدهی دولت از جیب مردم پرداخت شد!

نقش همتی در بهم ریختگی بازار بورس و دود شدن سرمایه ملت/ بدهی دولت از جیب مردم پرداخت شد!

عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مدعی است که می تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشید اما بررسی سوابق او نشان می دهد که وی عاملی در بهم ریختگی بازار بورس، دود شدن سرمایه ملت و همچنین تامین کسری بودجه دولت از جیب ملت بوده است. ؛