نامزدها در رسانه ملی چه برنامه‌ای دارند؟

نامزدها در رسانه ملی چه برنامه‌ای دارند؟

نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه (۲۶ خرداد) در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی متنوع حاضر می‌شوند و درباره برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود صحبت می‌کنند. ؛
مردم در انتظار دولتی انقلابی و مومن هستند که بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند/ سینما در طول ۸ سال گذشته دچار آسیب جدی شد

مردم در انتظار دولتی انقلابی و مومن هستند که بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند/ سینما در طول ۸ سال گذشته دچار آسیب جدی شد

شاه حسینی گفت: مردم انتظار دارند که دولت بعدی با رویکرد انقلابی، مردمی و جهادی در راستای حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی  و معیشتی اقدام عملی انجام دهد.؛