روحانی دنبال ادای دین به لاریجانی است

روحانی دنبال ادای دین به لاریجانی است

مقتدایی گفت: آقای لاریجانی در عمل کمک شایان و بسیاری به آقای روحانی کرده و اکنون حسن روحانی مدیون اوست به همین دلیل به نظر می رسد در انتخابات پیش رو آقای روحانی دنبال ادای دین به لاریجانی است.؛