چرا نام حاج احمد متوسلیان بر روی خیابان تهران نام‌گذاری نشده است؟

چرا نام حاج احمد متوسلیان بر روی خیابان تهران نام‌گذاری نشده است؟

هر کوی و محله به نام یکی از چهره های دینی، علمی، فرهنگی، هنری، اسطوره ای و یا سیاسی ثبت شده است. شورای شهر پنجم نیز که در تغییر نام خیابان ها زبان زد خاص و عام است! اما جالب است که نام هیچ یک معابر، خیابان، میادین و... پایتخت به نام حاج احمد متوسلیان نیست!؛
دیپلماسی اقتصادی می تواند باعث بهبود معیشت مردم شود/ تعامل با کشورهای همسایه و دفاع از منافع ملت باید جزو سیاست های وزارت امور خارجه باشد

دیپلماسی اقتصادی می تواند باعث بهبود معیشت مردم شود/ تعامل با کشورهای همسایه و دفاع از منافع ملت باید جزو سیاست های وزارت امور خارجه باشد

رضوانی گفت: وزیر امور خارجه باید توانایی و تخصص کافی در عرصه دیپلماسی اقتصادی داشته باشد و بتواند با ایجاد تعامل با سایر کشورها به روند بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شایانی کند.؛