شهرداری تهران در قبال هر تهدیدی علیه سلامت مردم مسئول است/ مدیران شهری کم‌کاری خود را در همین مدت باقی‌مانده جبران کنند

شهرداری تهران در قبال هر تهدیدی علیه سلامت مردم مسئول است/ مدیران شهری کم‌کاری خود را در همین مدت باقی‌مانده جبران کنند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از ارائه گزارش از سطح ریسک‎‌پذیری تاسیسات در بزرگراه‌های تهران نسبت به فرونشست زمین به‌عنوان حداقل کاری یاد کرد که شهرداری باید تاکنون انجام می‌داد و از مدیران شهری خواست تا پایان این دوره کم‌کاری خود در این زمینه را جبران کنند.؛
حجاب را درست تعریف نکرده ایم

حجاب را درست تعریف نکرده ایم

وی درباره علل کم رنگ شدن حجاب در جامعه ایرانی بیان کرد: ما حجاب را درست تعریف نکرده ایم، منافع آن را  نیز بازگو نکرده ایم و کار فرهنگی مناسب نیز در این زمینه انجام نداده ایم.؛
باید به مسئله خانواده اصالت داد                          / حجاب چهار مرتبه دارد که پوشش مرحله چهارم آن است

باید به مسئله خانواده اصالت داد / حجاب چهار مرتبه دارد که پوشش مرحله چهارم آن است

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر گفت: باید به خانواده به معنای واقعی کلمه اصالت داد و زمانی که روابط خانوادگی نیز یک روابط گرم، جذاب و پویا باشد، خلائی باقی نمی‌ماند تا محیط‌های دیگری کنجکاو برانگیز و یا تحریک برانگیز باشد.؛