وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد، رانت خواری و تبعیض، انحصارگرایی است

وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد، رانت خواری و تبعیض، انحصارگرایی است

رئیس قوه قضائیه گفت: وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد، رانت خواری و تبعیض، انحصارگرایی است.؛
برنامه و پیشنهادات شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده/ سرعت و کیفیت ارائه خدمات شهری در جنوب شهر را افزایش خواهیم داد

برنامه و پیشنهادات شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده/ سرعت و کیفیت ارائه خدمات شهری در جنوب شهر را افزایش خواهیم داد

سید احمد علوی از ز برنامه‌ کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده تهران خبر داد و گفت: همچنین ما نیز در کمیسیون اجتماعی پیشنهاداتی در خصوص بافت فرسوده به کمیسیون شهرسازی ارائه کرده‌ایم که امیدواریم این پیشنهادات محرکی برای نوسازی بافت فرسوده باشد.؛