زالی: از هر طریق ممکن واکسن وارد شود

زالی: از هر طریق ممکن واکسن وارد شود

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران گفت: افزایش سطح واکسیناسیون عمومی و دو هفته لاک‌داون، تنها راه قطعی برون‌رفت از شرایط فعلی بیماری کرونا در کشور است.؛
طغیان بیماری کرونا، مسئله اول و فوری کشور است / واکسن به هر شکل ممکن برای همه مردم تأمین شود

طغیان بیماری کرونا، مسئله اول و فوری کشور است / واکسن به هر شکل ممکن برای همه مردم تأمین شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکسن، فروشندگان خارجی بدعهدی می‌کردند.؛