مهار کرونا نیازمند تصمیم است یا اجرا؟

مهار کرونا نیازمند تصمیم است یا اجرا؟

قرار است امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمات جدی تری برای مهار این ویروس ابلاغ شود، اما آیا تنها ابلاغ تصمیماتی جدید این ویروس را مهار می کند؟؛
سویه دلتای کرونا بسیار مسری است

سویه دلتای کرونا بسیار مسری است

مردانی گفت: افرادی که علائم سرماخوردگی و گوارشی دارند، به احتمال خیلی زیاد کرونا گرفته اند و باید بنا را بر کرونا بگذارند و خود را قرنطینه و در صورت وخامت حال به طبیب مراجعه کنند.؛