کارنامه گزینه های پیشنهادی کابینه سیزدهم دارای پیشینه و تجارب خوبی است/ ملاک مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چیست؟

کارنامه گزینه های پیشنهادی کابینه سیزدهم دارای پیشینه و تجارب خوبی است/ ملاک مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چیست؟

بامیری عنوان کرد: داشتن برنامه اجرایی، تعهد، تخصص، اشرافیت و توجه به مطالبات و دغدغه‌های مردم بخصوص در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی، بانک‌ها، گمرک ازجمله معیارهای سنجش مجلس برای تأیید وزراست.؛
از ۲۵ تا ۳۰ مردادماه تعطیل شد

از ۲۵ تا ۳۰ مردادماه تعطیل شد

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم بیماری در کشور، از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعلام شد.؛