۴سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو هم نساخته‌اند!/ اطلاعات نادرستی به حناچی برای ارائه گزارش داده‌اند/ شفافیت شهرداری را برای جامعه ملموس می کنیم

۴سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو هم نساخته‌اند!/ اطلاعات نادرستی به حناچی برای ارائه گزارش داده‌اند/ شفافیت شهرداری را برای جامعه ملموس می کنیم

ناصر امانی ضمن انتقاد از گزارش ارائه شده توسط پیروز حناچی شهردار سابق تهران در خصوص حوزه منابع انسانی و حمل و نقل این گزارش انتقادهای جدی ای را مطرح کرد.؛