فرایند مردمی سازی واکسیناسیون کرونا در تهران باید شتاب گیرد

فرایند مردمی سازی واکسیناسیون کرونا در تهران باید شتاب گیرد

فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلان شهر تهران گفت: فرایند مردمی سازی واکسیناسیون علیه ویروس کووید۱۹ در تهران باید به اوج خود برسد و برای رسیدن به این هدف مهم از همه ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.؛