نبرد ایران در جنگ نابرابر کرونا/ ماجرای واکسن‌‌های آلوده مدرنا در ژاپن و حقانیت هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطرات واکسن آمریکایی و انگلیسی

نبرد ایران در جنگ نابرابر کرونا/ ماجرای واکسن‌‌های آلوده مدرنا در ژاپن و حقانیت هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطرات واکسن آمریکایی و انگلیسی

چند ماه از سخنرانی حکیمانه انقلاب درباره ممنوعیت واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی می گذرد و اینک خبرهایی درباره وجود واکسن های آلوده مدرنا در ژاپن در جهان مخابره شده است.؛