کیفیت هوای تهران در آستانه تجربه پاک

کیفیت هوای تهران در آستانه تجربه پاک

کیفیت هوای تهران صبح امروز /پنجشنبه/ در حالی با شاخص ۵۹ در آستانه تجربه هوا قرار گرفت که پنج روز پیش از این در شرف تعطیلی چند روزه به دلیل آلودگی هوا قرار داشت.؛