توزیع برابر امکانات و خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه جزو مطالبات نمایندگان مجلس از شهردار تهران بود/ پایتخت نیاز به تحول عظیم و ایده های جدید برای توسعه دارد

توزیع برابر امکانات و خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه جزو مطالبات نمایندگان مجلس از شهردار تهران بود/ پایتخت نیاز به تحول عظیم و ایده های جدید برای توسعه دارد

خضریان گفت: نمایندگان استان تهران معتقدند با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و متخصصین شهری، می تواند ایده های جالبی برای تهران پیاده سازی کرد.؛
اولین اولویت ما، سلامت شهر است/ روزانه بیش از هزار نفر کارکنان شهرداری واکسن کرونا تزریق می کنند/ خرید واکسن توسط شهرداری منتفی است

اولین اولویت ما، سلامت شهر است/ روزانه بیش از هزار نفر کارکنان شهرداری واکسن کرونا تزریق می کنند/ خرید واکسن توسط شهرداری منتفی است

سیداحمد علوی با اشاره به تسریع واکسیناسیون نیروهای شهرداری گفت: با تعامل خوبی که با وزارت بهداشت وجود دارد، دیگر نیازی به خرید واکسن کرونا توسط شهرداری وجود ندارد. ؛