سود ارز ۴۲۰۰ تومانی در جیب دلالان و دودش در چشم مردم/ تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه های پنهان

سود ارز ۴۲۰۰ تومانی در جیب دلالان و دودش در چشم مردم/ تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه های پنهان

ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و کابوس به جا مانده از دولت تدبیر که قرار بود مانع افزایش قیمت و گرانی شود، به محلی برای رانت و دلالی تبدیل شده و مجلس و دولت سیزدهم در فکر راهکار اساسی برای ساماندهی آن.؛
چرا غرب‌گرایان درباره ارسال واکسن های آلوده “مدرنا” به ژاپن سکوت کرده اند؟!/ آمریکا و انگلیس، دایه مهربان‌تر از مادر با فریبکاری در موضوع واکسن کرونا

چرا غرب‌گرایان درباره ارسال واکسن های آلوده “مدرنا” به ژاپن سکوت کرده اند؟!/ آمریکا و انگلیس، دایه مهربان‌تر از مادر با فریبکاری در موضوع واکسن کرونا

شیخی گفت: آمریکا و انگلیس، دایه مهربان‌تر از مادر با فریبکاری در موضوع واکسن کرونا هستند و ارسال محموله آلوده واکسن مدرنا به ژاپن، نیت های شوم آنان را رسوا ساخت.؛