کولاک سپاه در سی‌سخت/ وعده سردار سلامی محقق شد

کولاک سپاه در سی‌سخت/ وعده سردار سلامی محقق شد

استقرار کانکس در سی سخت، مهم‌ترین نیاز خانوارهای سی‌سختی است که سردار سلامی وعده اش را داده بود و باید گفت سپاه به مانند همه بحران‌هایی که در آن‌ها افتخارآفرینی کرده به معنای واقعی در سی‌سخت کولاک کرد. ؛