مردمی بودن؛ وجه تمایز هنر ارزشی دفاع مقدس با سایر گونه های هنری است/ کشف ناگفته ها و پرداختن به قهرمانان دفاع مقدس باید در اولویت هنرمندان باشد

مردمی بودن؛ وجه تمایز هنر ارزشی دفاع مقدس با سایر گونه های هنری است/ کشف ناگفته ها و پرداختن به قهرمانان دفاع مقدس باید در اولویت هنرمندان باشد

اکبری نسب گفت: با گذشت زمان باید همواره به فکر چاره ای بود که بشود ارزش هایی که در دوران دفاع مقدس وجود داشته، بیشتر و بهتر با هنر نشان دهیم. ؛