درخواست لغو المپیک جهانی شد

درخواست لغو المپیک جهانی شد

در فاصله  ۷۰ روزی که به رویداد جهانی المپیک، ویروس کرونا باعث شد تا در استان‌های مختلف ژاپن شرایط اضطراری اعلام شود.؛