مددی بنزین روی آتش ریخت

مددی بنزین روی آتش ریخت

بیانیه‌های متوالی باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران در استانه دربی پایتخت همچنان ادامه دارد. ؛