کسب مدال طلای المپیک نشان از آمادگی بسیار بالای فروغی دارد                         /کسب مدال طلا در رشته تیراندازی اتفاق خیلی مهمی بود

کسب مدال طلای المپیک نشان از آمادگی بسیار بالای فروغی دارد /کسب مدال طلا در رشته تیراندازی اتفاق خیلی مهمی بود

یوسفی سرمربی تیم ملی هاکی گفت: سطح مسابقات المپیک با هیچ مسابقه جهانی دیگری قابل مقایسه نیست و مدال آوری در این مسابقات نیاز به آمادگی بسیار بالایی دارد. در مجموع مدال آوری در چنین رشته ای که قبلا سابقه نداشته، اتفاق خیلی خیلی مهمی بود. ؛
غیرت ورزشکاران ایران علی رغم حمایت مسئولین آنها را تاریخ ساز می کند                      / جواد فروغی با طلای المپیک، کام مردم را در اوج تنگناهای اقتصادی شیرین کرد

غیرت ورزشکاران ایران علی رغم حمایت مسئولین آنها را تاریخ ساز می کند / جواد فروغی با طلای المپیک، کام مردم را در اوج تنگناهای اقتصادی شیرین کرد

شاهین ایزدیار گفت: زمانی که یک موفقیتی را برای ایران به دست می آورد، مردم علی رغم تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه هستند لحظاتی غم های خود را فراموش می کنند.؛