جمعیت جدید ورزشی در تهران اندک است

جمعیت جدید ورزشی در تهران اندک است

نایب رئیس هیات ورزش‌های همگانی استان تهران اعلام کرد: جمعیت ورزشی و خانوادگی این استان با وجود افزایش جمعیت تهران، هیچ تغییری نکرده است.‌ ؛
برنامه مدیریت شهری برای تبدیل تهران به شهر با نشاط                               / سرانجام اختصاص دو ورزشگاه به سرخابی‌ها توسط شهرداری

برنامه مدیریت شهری برای تبدیل تهران به شهر با نشاط / سرانجام اختصاص دو ورزشگاه به سرخابی‌ها توسط شهرداری

سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران توضیحاتی درباره رویکرد مدیریت شهری جدید به موضوع ورزش، میزان فرسودگی مجموعه‌های ورزشی، سرانجام اختصاص دو ورزشگاه به سرخابی و ... ارائه داد. ؛