دربی تهران لغو می‌شود؟

دربی تهران لغو می‌شود؟

با تاکید وزیر بهداشت بازیکنان‌ تیم فوتبال پرسپولیس باید در بازگشت از هندوستان قرنطینه شوند.؛