قوانین حجاب و عفاف با تحولات روز و فرهنگ اصیل ایرانی متناسب می‌شود

قوانین حجاب و عفاف با تحولات روز و فرهنگ اصیل ایرانی متناسب می‌شود

وزیر فرهنگ با تاکید بر لزوم روزآمدسازی قوانین حجاب و عفاف، گفت: جامعه ما جوان و مواجه با پدیده‌های جدید است و ما تلاش می‌کنیم تحولات روز را به رسمیت شناخته و زمینه متناسب سازی قوانین و مقررات مطابق با تحولات امروزی و درعین حال سنت‌ها و فرهنگ اصیل ایرانی را فراهم کنیم.؛