«آپولو» منتشر شد

«آپولو» منتشر شد

کتاب «آپولو» بر اساس خاطرات چند تن از زندانیان سیاسی ارتش در زمان رژیم منحوس شاه نوشته ناصر ملائی توسط انتشارات «آتشبار» منتشر شد.؛