خاطرات زنان حاضر در دفاع مقدس              ، ناگوار اما غرور آفرین/ پرستار حاضر در جنگ: تلخ گذشت

خاطرات زنان حاضر در دفاع مقدس ، ناگوار اما غرور آفرین/ پرستار حاضر در جنگ: تلخ گذشت

دفاع مقدس گنجینه‌ای بزرگ است که تا قرن‌ها از رشادت ها، حماسه‌ها و از خود گذشتگی‌های مردم ایران روایت خواهد کرد. در طی این سالها بانوان این مرز و بوم به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، برای حفظ میهن خود درخشیدند.؛