نشست خبری استاد حسین خیراندیش

نشست خبری استاد حسین خیراندیش

دومین نشست خبری استاد حسین خیراندیش هم زمان با روز جهانی دیابت در آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) و با حضور خبرنگاران برگزار شد. ؛