عکس| طرح ظفر۱۴ پلیس تهران

عکس| طرح ظفر۱۴ پلیس تهران

طرح ظفر ۱۴ صبح دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد. ؛