ماجرای ماسک های بازیافتی چه بود؟+عکس

ماجرای ماسک های بازیافتی چه بود؟+عکس

پخش فیلمی در فضای مجازی موجب شد تا شایعاتی مبنی بر توزیع ماسک های بازیافتی بین مردم بیشتر شود از این رو به صحت و سقم این موضوع دراین گزارش پرداخته ایم.؛