مراسم راهپیمایی روز قدس

مراسم راهپیمایی روز قدس

مراسم راهپیمایی روز قدس به صورت خودرویی در تهران برگزار شد و مردم روزه دار با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی از ملت مظلوم فلسطین حمایت کردند.؛