بهره برداری از پست برق شرقی خط ۷ مترو

بهره برداری از پست برق شرقی خط ۷ مترو

مديرعامل متروي تهران از افتتاح و بهره‌برداری از پست برق شرقي خط 7 متروي تهران روز چهارشنبه خبر داد و گفت: همزمان با اين افتتاح، آسانسورهای ایستگاه مولوی تكميل و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.؛
تعمیر و بازنگری به‌موقع در پروژه‌های شهری بسیار حائز اهمیت است

تعمیر و بازنگری به‌موقع در پروژه‌های شهری بسیار حائز اهمیت است

رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت “وجدان کاری” پیمانکاران شهرداری در پروژه‌های شهری گفت: گاهی پیمانکار کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و لازم است نظارت های مستمر و دقیق وجود داشته باشد تا در صورت بروز نواقص، این موارد رفع شود.؛