منطقه ۵ | دعوتید به ضیافت رنگ‌ها

منطقه ۵ | دعوتید به ضیافت رنگ‌ها

نمای بیرونی خانه‌ها و کوچه‌پسکوچه‌های محله «حصارک» فرسوده است، اما امسال، با اجرای طرح «کوچه‌های رنگی» در و دیوار این محله، چهره‌ای زیبا و با طراوت و تازه شده است. ؛
منطقه ۵ | پیش بینی بیشترین پروژه های توسعه محلی

منطقه ۵ | پیش بینی بیشترین پروژه های توسعه محلی

محمود کلهری شهردار منطقه ۵ ضمن بازدید از پروژه‌های توسعه محلی در سطح نواحی هفت گانه و تاکید بر اجرای دقیق آنها تا موعد مقرر گفت: در سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد پروژه های کوچک مقیاس برای منطقه ۵ در بین مناطق ۲۲ گانه پیشنهاد و تصویب شده است. ؛
منطقه ۵ | مناسب سازی فضاهای مورد استفاده توانیابان

منطقه ۵ | مناسب سازی فضاهای مورد استفاده توانیابان

مدیرکل سلامت شهرداری تهران هم با بیان اینکه منطقه اهتمام ویژه ای به مناسب سازی فضاهای مختلف برای استفاده توانیابان دارد، گفت: منطقه ۵ تعامل بسیار خوبی با دبیران کانون توانیابان که بر روند استاندارد بودن فضاهای مناسب سازی شده برای اقشار کم توان و توانیابان نظارت می کنند دارد.؛