منطقه۳|آشنایی با کتابخانه ملی ایران

منطقه۳|آشنایی با کتابخانه ملی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی از مهم‌ترین و غنی‌ترین کتابخانه‌های ایران است که در بزرگراه حقانی شهر تهران قرار دارد و دارای شعبه‌هایی در چند استان کشور است.؛