منطقه۳|تجربه حجاب با «یک حس خوب» +عکس

منطقه۳|تجربه حجاب با «یک حس خوب» +عکس

«یک حس خوب»، طرح تبلیغی ترویجی شهری است که توسط گروهی برپا شده است که زندگیشان تغییر کرده و اکنون آرامش و یک حس خوب دارند که می‌خواهند دیگران را در این شادی و آرامششان سهیم کنند.؛