شارژ مجدد کیسه های شن مخصوص برای سامانه بارشی جدید در منطقه ۳

شارژ مجدد کیسه های شن مخصوص برای سامانه بارشی جدید در منطقه ۳

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3 از آمادگی کامل منطقه برای سامانه بارشی جدید خبر داد و گفت: تمام نیروهای خدمات شهری این منطقه با تجهیزات کامل آماده هستند تا هنگام بارش باران و برف به شهروندان خدمت رسانی کنند.؛