منطقه ۳ | استقرار میز خدمت برای تکریم ارباب رجوع

منطقه ۳ | استقرار میز خدمت برای تکریم ارباب رجوع

با اوج همه گيري مجدد ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی مبنی بر قطع زنجیره سرایت بیماری، با تدبیر احمد تواهن شهردار منطقه 3، میز خدمت در ساختمان های شهرداری این منطقه جانمايي شد.؛