نشست هم اندیشی بانوان فعال منطقه ۲۲

نشست هم اندیشی بانوان فعال منطقه ۲۲

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲، با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به زنان در منطقه، اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی بانوان فعال اجتماعی منطقه کرد.؛
شناسایی ۱۶ گود پرخطر در منطقه ۲۲ + جدول

شناسایی ۱۶ گود پرخطر در منطقه ۲۲ + جدول

نواحی چهارگانه منطقه ۲۲ نسبت به صدور اخطار به همه مالکان این گودها و تشکیل کمیسیون رفع خطر اقدام کردند و همزمان بعضی از مالکان عملیات ساختمانی را شروع و نسبت به پایداری و اجرای فونداسیون و پروانه ساخت درخواست دادند.؛