منطقه۲۰|رشد بی برنامه جمعیت روستاهای واقع در حریم، مزارع “ری” را نابود می کند

منطقه۲۰|رشد بی برنامه جمعیت روستاهای واقع در حریم، مزارع “ری” را نابود می کند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران موضوع تعارض مدیریت حریم را یکی از مهم ترین مشکلات منطقه ۲۰ دانست و گفت:اکنون مدیریت شهری تهران در تلاش است، از طریق تعامل با مجلس یک بند از قانون را که به این تعارضات دامن می زند اصلاح کند.؛