رونمایی از سامانه رصد و کنترل یکپارچه عملیات برف روبی منطقه ۲۰

رونمایی از سامانه رصد و کنترل یکپارچه عملیات برف روبی منطقه ۲۰

آیین رونمایی از سامانه یکپارچه ستاد برف روبی شهرداری منطقه ٢٠ با حضور مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، اصغر عطائی مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران، فرهاد افشار شهردار منطقه و جمعی از مدیران این منطقه برگزار شد. ؛