منطقه ۲ | عملیات اجرایی خیابان کامل آغاز شد

منطقه ۲ | عملیات اجرایی خیابان کامل آغاز شد

شهردار منطقه 2 با اشاره به سیاستهای مدیریت شهری در ایجاد دسترسی امن، جذاب و راحت برای تمام شهروندان و تحقق شهر انسان محور گفت: عملیات اجرایی خیابان کامل در بلوار خوردین آغاز شد. ؛