شناسایی کودکان زباله گرد در سطح منطقه ۲۰

شناسایی کودکان زباله گرد در سطح منطقه ۲۰

به گزارش خبرگزاری تهران پرس، مهمترین چالش در حوزه کودکان در سطح شهرها بازماندگی از تحصیل، کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری است. در همین راستا کودکان زباله گرد در ۱۶ نقطه از سطح محله سیزده آبان توسط ناظران سلامت کودک شناسایی شدند. و به همین منظور نسبت به

آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید تندگویان – نواب تهران در منطقه ۱۶

آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید تندگویان – نواب تهران در منطقه ۱۶

شهردار منطقه ۱۶ تهران از آغاز عملیات ساخت تقاطع غیر همسطح شهید تندگویان- شهید نواب صفوی خبر داد و اعلام کرد: این پروژه یکی از مطالبات مردمی بود که در پایان سال ۱۳۹۸ مقدمات و مطالعات اجرایی شدن این طرح آغاز شد که امروز پس از گذشت چند ماه کلنگ ساخت آن زده شد.؛
” مردم محوری ” شاخص اصلی برای سنجش پروژه های محله ای

” مردم محوری ” شاخص اصلی برای سنجش پروژه های محله ای

معاون شهردار تهران گفت: تفاوت پروژه های محلی با سایر پروژه های عمرانی در میزان بودجه و یا نوع فعالیت عمرانی آن نیست. بلکه بناداریم با شنیدن صدای شهروندان محله، جلب مشارکت و دریافت نظرات مردم، برای افزایش کیفیت زندگی در سطح محله در راستای تحقق شعار «تهران شهری برای همه» گام برداریم.؛

گشایش ۷ زمین چمن مصنوعی در جنوب تهران

گشایش ۷ زمین چمن مصنوعی در جنوب تهران هفت زمین چمن مصنوعی پس از نصب چمن، ترمیم و بازسازی در منطقه ۱۶ با اعتباری بالغ بر ۴/۵ میلیارد تومان افتتاح شد. پیمان پورنصر، شهردار منطقه ۱۶ در گفتگو با شهر با اشاره به سرانه ورزشی ۱/۸۳ متر مربع در این منطقه گفت: تعداد ۱۵زمین چمن مصنوعی در