پهلوانی هویت اجتماعی که کمرنگ می شود ولی از بین نمیرود

پهلوانی هویت اجتماعی که کمرنگ می شود ولی از بین نمیرود

به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس؛ پهلوانی از دیرباز و در تاریخ کهن سرزمین ایران دارای ارزشی گرانسنگ و والا است. مردانی از جنس فروتنی، مروت، صداقت، پاکی، ادب، ایثار و از خود گذشتگی که میان مردمان هر زمانه‌ای جایگاهی ویژه داشته‌اند. دست گیرانی که روحیه سخاوت و خدمت به خلق را سرلوحه کار خود

شناسایی کودکان زباله گرد در سطح منطقه ۲۰

شناسایی کودکان زباله گرد در سطح منطقه ۲۰

به گزارش خبرگزاری تهران پرس، مهمترین چالش در حوزه کودکان در سطح شهرها بازماندگی از تحصیل، کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری است. در همین راستا کودکان زباله گرد در ۱۶ نقطه از سطح محله سیزده آبان توسط ناظران سلامت کودک شناسایی شدند. و به همین منظور نسبت به