هوشمند سازی سیستم های خدماتی و نگهداشت از موارد قابل تقدیر در منطقه ۱۶ است

هوشمند سازی سیستم های خدماتی و نگهداشت از موارد قابل تقدیر در منطقه ۱۶ است

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت:طرح کاپ ، اجرای مخازن دوقلو تفکیک پسماند ، هوشمند سازی سیستم های خدماتی و نگهداشت ، استفاده بهینه از انرژی خورشیدی و ... از موارد قابل تقدیر در منطقه ۱۶ است.؛
پهلوانی هویت اجتماعی که کمرنگ می شود ولی از بین نمیرود

پهلوانی هویت اجتماعی که کمرنگ می شود ولی از بین نمیرود

به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس؛ پهلوانی از دیرباز و در تاریخ کهن سرزمین ایران دارای ارزشی گرانسنگ و والا است. مردانی از جنس فروتنی، مروت، صداقت، پاکی، ادب، ایثار و از خود گذشتگی که میان مردمان هر زمانه‌ای جایگاهی ویژه داشته‌اند. دست گیرانی که روحیه سخاوت و خدمت به خلق را سرلوحه کار خود