منطقه ۱۵| تأمین فضای لازم برای پارک ۴۲۰ دستگاه خودرو

منطقه ۱۵| تأمین فضای لازم برای پارک ۴۲۰ دستگاه خودرو

به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس، سید مجید غمخوار با بیان آنکه عملیات سازه ای پارکینگ طبقاتی مینابی اواخر سال ۱۳۹۹ به اتمام رسیده است، افزود: از آغاز سال جاری تاکنون اقداماتی از قبیل اجرای نما، اجرای حفاظ طبقات و دیوار چینی فضاهای داخلی شامل سرویس های بهداشتی و اتاق های تاسیساتی در دستور کار