منطقه۱۵|ورودی دوم ایستگاه مترو بعثت آماده افتتاح شد

منطقه۱۵|ورودی دوم ایستگاه مترو بعثت آماده افتتاح شد

در حالی که عملیات تکمیل ایستگاه‌های باقیمانده از خط 6 مترو تهران طبق برنامه زمان‌بندی پیگیری شده و احداث 4 ایستگاه در بخش میانی این خط دنبال می‌شود، روند ساخت ورودی‌های دوم ایستگاه‌های بهره‌برداری نیز سرعت گرفت و ورودی شمالی ایستگاه بعثت افتتاح شد.؛