خطوط اتوبوس های تندرو در منطقه ۱۴ بهسازی شد

خطوط اتوبوس های تندرو در منطقه ۱۴ بهسازی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۴ از بهسازی مسیر و ایستگاه های خطوط سامانه های تندروی این منطقه به منظور ارتقاء کیفی خدمات رسانی به شهروندان و ایمن سازی زیر ساخت های شهری خبر داد.؛