منطقه۱۳|آغاز نهضت درختکاری

منطقه۱۳|آغاز نهضت درختکاری

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به آغاز نهضت درختکاری در محلات این منطقه با هدف توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری خبر داد. ؛